A goal without a plan is just a wish.

Kariera

Pracujemy dla uznanych marek, przygotowując nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Dobierając członków do naszego zespołu, zwracamy uwagę nie tylko na merytoryczne kompetencje, ale też na zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętności współpracy.

Nasze środowisko pracy najlepiej scharakteryzować można przez następujące elementy:

Inspirujące wyzwania

Lubimy wymagające projekty. Czerpiemy przyjemność z sytuacji, które pozwalają nam się wykazać, wierzymy bowiem, że dzięki temu powstają lepsze produkty.

Ciągły rozwój

Analiza i ulepszanie stosowanych rozwiązań nie są dla nas pustymi frazami, ale przedmiotem wewnętrznych spotkań w ramach działu, podczas których rozwijamy autorskie pomysły.

Mobilizująca samodzielność

Nie zamykamy pracowników w ciasnych ramach ich stanowisk. Pracujemy zgodnie ze zwinną metodyką prowadzenia projektów, która zakłada, że każdy jest odpowiedzialny za pomyślność realizacji projektu.

Duża elastyczność

Obecność w biurze w godzinach 8-16 nie jest dla nas wyznacznikiem dobrego pracownika. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych pracowników i dopuszczamy możliwość indywidualnego ustalenia tych kwestii.

Atmosfera pracy

Ważny jest dla nas zintegrowany zespół, dlatego dbamy o twórczą, swobodną atmosferę w pracy. Nie obce nam jest poczucie humoru.