Make Idea happen

Audyty użyteczności

Co to?

Przeprowadzamy eksperckie audyty użyteczności, które wykrywają istotne problemy w interfejsie użytkownika oraz proponujemy sposoby ich rozwiązania.

Przed rozpoczęciem audytu ustalamy szeroki kontekst funkcjonowania strony, zawierający zarówno strategiczne cele klienta, specyfikę grupy docelowej, jak również otoczenie biznesowe i konkurencję. Wykorzystując min. metodę symulacji zachowań użytkowników, sprawdzamy czy korzystanie ze strony może sprawiać problemy. Badamy łatwość realizacji głównych zadań serwisu.

Audyt użyteczności obejmuje następujące obszary:

  • Profile użytkowników i ścieżki interakcji
  • Strukturę strony i rozmieszczenie elementów
  • Architekturę informacji (w tym nawigację i wyszukiwanie informacji na stronie)
  • Mechanikę działania strony (linki, formularze)
  • Środki wizualne i prowadzenie wzroku na stronie

W przypadku większych serwisów rekomendujemy poszerzenie audytu eksperckiego o badania z użytkownikami. Umożliwiają one zrozumienie zachowania użytkowników i powodów pojawiających się trudności. Audyty użyteczności mogą zostać połączone z analizą danych statystycznych ruchu na stronie, wyjaśniając występujące prawidłowości, np. niskie wskaźniki konwersji, częste ucieczki z serwisu. Finalnym efektem audytu jest szczegółowy raport, który stanowi przystępne opracowanie zdiagnozowanych problemów oraz konkretne wskazówki i zalecenia.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj sie z nami

Przykładowe projekty