Eighty percent of success is showing up

Teroplan

Klient

Teroplan S.A. jest twórcą innowacyjnych wyszukiwarek połączeń komunikacyjnych po Polsce i Europie: e-podróżnik.pl oraz Teroplan.com. Dzięki możliwości szczegółowego planowania podróży door-to-door oraz zakupu biletów zapewniają użytkownikom łatwe i wygodne podróżowanie. Planowanie podróży uwzględnia komunikację miejską, międzymiastową i międzynarodową, a także różnorodność środków transportu. Serwis Teroplan.com działa w kilku państwach europejskich, m.in. w Niemczech, Czechach i na Słowacji, gdzie jest dostępny pod krajowymi domenami.

Wyzwanie

Firma Teroplan S.A. potrzebowała przeprojektowania już posiadanych serwisów – były one zaawansowane technologicznie, jednak wymagały poprawy warstwy graficznej i użyteczności. Wyzwaniem w projekcie był także redesign interfejsów serwisów klienta oraz opracowanie linii graficznej i logo dla marki Teroplan.com.

Cele projektu

Zaprojektowanie nowej wersji serwisów e-podróżnik.pl i Teroplan.com. Poprawa użyteczności oraz redesign pod względem funkcjonalnym i graficznym sprawi, że będą bardziej przyjazne dla użytkowników i staną się domyślnymi narzędziami planowania podróży po Polsce i Europie. Zwiększenie efektywności procesu transakcyjnego.

Realizacja

Współpracę z Teroplan S.A. rozpoczęliśmy od badań z użytkownikami poprzedniej wersji serwisu e-podróżnik.pl, które pozwoliły nam zidentyfikować kluczowe problemy. W czasie tych prac klient poszerzył nasze kompetencje: wykonaliśmy analizę ekspercką użyteczności aplikacji mobilnej na platformę Android oraz wprowadziliśmy ostateczne zmiany przed jej wdrożeniem na rynek.
Następnie rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem nowej wersji serwisów e-podróżnik.pl oraz Teroplan.com. W ramach projektowania funkcjonalnegowykonaliśmy wszystkie kluczowe podstrony serwisu: stronę główną wraz z procesem wyszukiwania, proces transakcyjny oraz konto klienta. Wykonaliśmy także projekty graficzne zarówno dla marki Teroplan.com, jak i nowej wersji e-podróżnik.pl. Ważnym elementem projektu było stworzenie logo dla Teroplan.com oraz odświeżenie logo e-podróżnik.pl. Rozważaliśmy alternatywne wersje strony głównej, które uwzględniały możliwość zastosowania różnych elementów (m.in. fotografii, mapy oraz ilustracji wektorowej). Postawiliśmy na prostotę, przejrzystość i nowoczesny interfejs. W celu wybrania wersji wzbudzającej najlepsze odczucia grupy docelowej przeprowadziliśmy ankietę z użytkownikami. Wyniki badania wskazały na wersję wektorową – to ona  stała się główną linią kreatywną identyfikacji wizualnej serwisów Teroplan.com i e-podróżnik.pl.
Dużym wyzwaniem było zaprojektowanie wizualizacji wyników wyszukiwania. Wynikało to ze złożoności systemu oraz dużej ilości informacji zawartych na widoku.
Wykonaliśmy także redesign procesu transakcyjnego w celu uproszczenia go i zwiększenia konwersji.
Efekty
W wyniku wszystkich prac funkcjonalnych i graficznych wykonanych przez nas wspólnie z zespołem Teroplan S.A. w czerwcu 2015 zostały wdrożone nowe wersje serwisów e-podróżnik.pl oraz Teroplan.com.
Zaprojektowany przez nas proces transakcyjny spowodował wzrost konwersji aż o 15%. W serwisach trwają ciągłe prace mające na celu zwiększenie konwersji i użyteczności dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych.
Stała współpraca
W ramach stałej współpracy zajmujemy się projektami graficznymi i użytecznościowymi we wszystkich projektach klienta. Obecnie pracujemy między innymi nad wersją mobilną systemu.
Jesteśmy także odpowiedzialni za wdrożenie nowej konfiguracji Google Analytics do serwisów klienta oraz doradztwo w zakresie przeprowadzenia kampanii promującej akcję „Tanie e-podróżowanie” (online i offline), a także promocji akcji biletów za złotówkę oferowanych przez przewoźników współpracujących z serwisem e-podróżnik.pl.

Zakres prac

  • badania z użytkownikami
  • projektowanie funkcjonalne
  • projektowanie graficzne
  • wsparcie techniczne
  • analityka internetowa
  • kampanie promocyjne online i offline
  • stała współpraca i doradztwo
Zobacz on-line

Przykładowe projekty