Eighty percent of success is showing up

MEDME

Klient

Pharma Partner jest spółka należącą do grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, jednej z największych w Polsce firm dystrybucyjnych w branży farmaceutycznej.

Wyzwanie

Pharma Partner planował stworzenie portalu społecznościowego o tematyce medycznej, skupiającego użytkowników zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia oraz profilaktyki i leczenia różnego rodzaju chorób. Dużym wyzwaniem było stworzenie mechanizmów łączących treści na podstawie kontekstu zawartości przeglądanej strony oraz krótki czas na wdrożenie projektu. Istotnym wymaganiem były możliwości rozbudowy, bezpieczeństwo i duża wydajność serwisu.

Cele projektu

Celem projektu było stworzenie platformy pozwalającej na komunikację i wymianę wiedzy w obrębie społeczności. Ważny element stanowiło udostępnienie wiarygodnej bazy wiedzy o lekach i chorobach, uzupełnionej o artykuły o tematyce zdrowotnej. Grupa docelowa obejmowała ludzi interesujących się zdrowiem, jak również pracowników sektora medycznego. Dodatkowym atutem projektu miała być porównywarka leków, oferująca nowatorskie funkcjonalności niedostępne w innych serwisach.

Realizacja

Serwis MedMe.pl posiada funkcjonalności łączące cechy społecznościowe z elementami charakterystycznymi dla rozbudowanych portali tematycznych. Stworzone zostały wydajne mechanizmy zarządzania treścią i strukturą serwisu, zintegrowany został zewnętrzny system video. Ważnym aspektem jest łączenie różnych typów treści poprzez hierarchiczny system tagów, wykorzystywany w zasobach społecznościowych i redakcyjnych. Bazy wiedzy zawierają aktualne informacje o lekach i chorobach, sekcję prezentującą anatomię człowieka oraz zintegrowany moduł do wirtualnej diagnozy. W serwisie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy danych adresowych lekarzy, placówek medycznych i sportowych, zintegrowanych z mechanizmem rankingu i komentarzy. Mechanizmy pozwalające na interakcje to moduły grup, blogów, ekspertów oraz pytań i odpowiedzi. Ważnym elementem serwisu jest porównywarka, umożliwiająca porównywanie leków oraz „koszyków zakupów” na podstawie sumarycznej ceny produktów. Ze względu na tematykę projektu stworzone zostały dedykowane mechanizmy moderacji połączone z automatycznym filtrowaniem niepożądanych treści. Stworzenie serwisu było dużym wyzwaniem technologicznym, oprócz bardzo rozbudowanych funkcjonalności, zintegrowana została duża liczba zewnętrznych aplikacji i źródeł danych.

Zakres prac

  • oprogramowanie funkcjonalności
  • wdrożenie i optymalizacja szybkości działania serwisu
  • rozbudowa o nowe funkcjonalności
  • wsparcie techniczne
  • projekty graficzne i funkcjonalne w etapie powdrożeniowym
Zobacz on-line