Eighty percent of success is showing up

Qfinance

Klient

QFinance to ogólnopolska firma doradcza świadcząca usługi w zakresie kredytów, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych oraz inwestycji. Swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Wyzwanie

Firma QFinance potrzebowała stworzyć nowoczesny system B2B, będący platformą współpracy między jej partnerami. System miał usprawnić realizację procesów biznesowych zachodzących między partnerami firmy od zarządzania relacjami z klientami po kwestie rozliczeń. Wyzwaniem w projekcie było zebranie oraz zunifikowanie bazy danych partnerów w jednym systemie. Wymagającym zadaniem okazało się zmapowanie oraz zoptymalizowanie procesów biznesowych, które zachodzą pomiędzy partnerami QFinance i odzwierciedlanie ich w internetowej platformie.

Cele projektu

Celem projektu było stworzenie nowoczesnego systemu biznesowego, który zoptymalizuje procesy zachodzące między partnerami firmy dzięki możliwościom: łatwej wymiany informacji, sprawnego obiegu dokumentów, harmonogramowania pracy, jej raportowania oraz realizowania kwestii finansowych.

Realizacja

Prace rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy wymagań, która pozwoliła  nam zrozumieć potrzeby użytkowników oraz określić rozwiązania, które powinna dostarczać platforma.
W wyniku rozmów z pracownikami firmy przygotowaliśmy dokumentację funkcjonalną, zawierającą zmapowanie poszczególnych  procesów biznesowych zachodzących pomiędzy partnerami biznesowymi. Następnie rozpoczęliśmy realizację poszczególnych modułów. Zadaniem systemu jest koordynacja i usprawnienie prac pomiędzy poszczególnymi partnerami, dlatego realizacja wymagała od nas również pracy w zakresie doradztwa koncepcyjnego i strategicznego dotyczącego założeń systemu. Podczas tych działań systematycznie konsultowaliśmy się z klientem, aby poszczególne funkcjonalności jak najlepiej dopasować do jego potrzeb.
W wyniku tych prac powstała nowoczesna platforma B2B, która usprawnia i kompleksowo realizuje procesy zachodzące pomiędzy firmą QFinance i jej partnerami.

Zakres prac

  • analiza wymagań
  • analiza procesów biznesowych
  • oprogramowanie i wdrożenie platformy
  • wsparcie strategiczno-doradcze