A goal without a plan is just a wish.

Stosowane technologie

Wykorzystujemy oprogramowanie Open Source:

 • Magento
 • Presta Shop
 • Oro CRM
 • WordPress

Władamy wieloma językami:

 • PHP
 • Javascript

Oswoiliśmy internetowe technologie:

 • Zend Framework
 • Symfony
 • Responsive Web Design
 • XML
 • Webservices – SOAP

Konstruujemy bazy danych:

 • MySQL
 • PostgreSQL

Propagujemy manifest Agile i wywodzące się z niego metodyki:

 • eXtreme Programing
 • Scrum