Czas czytania: 3 min

Ciągły rozwój, zwinność i team spirit, czyli - jak się u nas pracuje?

#teambluepaprica #praca #agile

Wierzymy, że fundamentem sukcesu firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Blue Paprica to zgrana grupa ponad 20 osób połączonych wspólnymi wartościami. Lubimy to co robimy i chcemy stawać się w tym coraz lepsi. Doskonalimy się zarówno indywidualnie jak i razem, jako zespół. Cenimy sobie pracę w środowisku zwinnym. Podejmujemy ambitne, różnorodne wyzwania. Mamy perspektywę długoterminowego rozwoju oraz przestrzeń do realizowania własnych pomysłów. O tym, kto dołącza do naszego teamu nie decyduje tylko dobre CV…

 1. Ciągły rozwój - to dla nas priorytet

  Dzięki temu, że działamy w atmosferze zaufania, dobrego przepływu informacji i otwartości, mamy przestrzeń do rozwoju i podnoszenia kompetencji w różnych obszarach.  Jednym ze stałych elementów rozwoju jest dla nas Retrospektywa. Jest to spotkanie, podczas którego zastanawiamy się wspólnie co w ostatnim czasie zrobiliśmy dobrze, a z czego nie jesteśmy zadowoleni. Analizujemy sytuację i razem szukamy metod na rozwiązanie problemów, zwiększenie wydajności i podniesienie jakości. Realizujemy cykliczne Sprint Retrospective w zespołach projektowych. Angażujemy także całe działy w Retrospektywy związane z ogółem ich pracy, co pozwala nam na usprawnienie danej części organizacji.

  Aby działać sprawnie i efektywnie ciągle się uczymy i sprawdzamy, testujemy i wybieramy najefektywniejsze technologie, narzędzia i metody pracy. Zdarza się, że pomagają nam w tym zewnętrzni eksperci i konsultanci. Przykładowa inicjatywa w tym zakresie, którą realizujemy, to wsparcie zespołu przez trenera Agile. Pomaga nam on w zrozumieniu i wdrażaniu zwinnych metodyk zarządzania projektami co poprawia organizację i środowisko pracy deweloperów. Dział kreatywny otrzymuje wsparcie od zewnętrznego eksperta w doskonaleniu procesów i komunikacji z klientem oraz wewnątrz zespołu. Cykliczne spotkania konsultacyjne, budowanie bazy materiałów edukacyjnych i współpraca we wdrażaniu w życie coraz lepszych rozwiązań wzmacniają fundamenty firmy, i pozwalają coraz lepiej realizować naszą pracę.

  Ciągle podnosimy swoje kompetencje techniczne. W procesie decyzyjnym, dotyczącym podejmowania nowych projektów do naszego portfolio, technologia i możliwość rozwoju doświadczenia teamu deweloperów mają dla nas często kluczowe znaczenie. IT to branża, która zmienia się bardzo szybko. Będąc elastycznym i korzystając z najnowszych trendów możemy zapewniać naszym klientom coraz lepsze produkty. Dlatego w większości przypadków to sami deweloperzy wybierają technologię, dostając przy tym czas na samodoskonalenie się w ich zastosowaniu..

 2. Pracujemy zwinnie - czyli jak?

  Bliskie są nam wartości i zasady manifestu Agile. Dlatego staramy się zapewnić transparentność naszej współpracy i włączać klienta w proces wytwarzania produktu na każdym jego etapie. Jesteśmy gotowi na zmiany. Pracujemy w sprintach, dostarczamy pracę w sposób iteracyjny. Klient uczestniczy w spotkaniach statusowych projektu i aktywnie się w nie angażuje. Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review i Sprint Retrospective mamy na porządku dziennym. Wciąż doskonalimy sposób pracy nad backlogiem, komunikacją i organizacją.

  Będąc członkiem teamu Blue Paprica:
  - Bierzemy na siebie odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Odpowiadamy jednak nie tylko jako jednostki, ale także jako zespoły, których jesteśmy częścią. 
  - Oczekuje się od nas samoorganizacji i pełnej koncentracji na powierzonych zadaniach. 
  - Istotna jest dla nas szczerość i jasne mówienie o obawach, problemach i błędach, choć czasem nie jest to komfortowe. Staramy się tworzyć team gotowy na przyjmowanie i dawanie feedbacku. 
  - Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję o nowych pomysłach, technologiach, narzędziach i sposobach doskonalenia siebie i naszej pracy. 
  - Scrumowe wartości takie jak zaangażowanie, skupienie, otwartość, poszanowanie i odwaga są obecne w naszym codziennym działaniu.

 3. TEAM SPIRIT - fundament sukcesu papryczek

  Ważnym czynnikiem naszych sukcesów jest to jak podchodzimy do siebie nawzajem. Tworzymy zespół w którym czujemy się dobrze, gdzie współpraca przynosi nam wspólne korzyści i prowadzi do wzrostu. Promujemy postawę brania odpowiedzialności, proaktywności, współdziałania. Nie oznacza to, że oczekujemy perfekcji czy nieomylności. Pomagamy sobie chętnie i z zaangażowaniem. Dbamy o swój rozwój, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Każdy z nas ma okazję zaangażować się w działanie organizacji jako całości.

  Każdy, kto trafia do naszego teamu może spodziewać się przyjaznej atmosfery. Łatwo zobaczyć, że po prostu się lubimy. Wspólne wypady na gokarty, squasha, wieczorne wyjście na piwo lub kolację to dla nas fajny czas. Szybko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości zmieniając tryb naszej pracy na zdalny. Choć trochę tęsknimy za wspólnymi obiadami czy kawą w biurze. Staramy się jednak dbać o relacje i wciąż szukać okazji do integracji.