Fundusze unijne | Blue Paprica Software House

 

Wejście na rynki zagraniczne firmy BLUE PAPRICA Sp.z o. o.

Logos

 

Informujemy, że Blue Paprica Sp. z o.o. uzyskała dotację i rozpoczęła realizację projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy BLUE PAPRICA Sp.z o. o., dofinansowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

Beneficjent: Blue Paprica Sp. z o. o.

Wartość projektu: 355 061,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 500,00 PLN

Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów oferowanych przez BLUE PAPRICA Sp. z o.o., w szczególności na rynku niemieckim i austriackim.
 

Postępowania na wybór wykonawcy.

[12/09/2019] Blue Paprica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie stoiska wystawienniczego na potrzeby wyjazdów w charakterze wystawcy na targi zagraniczne.

Informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego do zapytania ofertowego RPOMW/04/2019. Wynik oceny ofert i wybranych dostawcach: Informacja o wyborze wykonawcy.pdf 

Wzmocnienie pozycji marki Blue Paprica w wyniku zwiększenia
skalid ziałań na rynkach zagranicznych

Logos

  Logos

Informujemy,   że   Blue   Paprica   Sp.   z   o.o.   realizuje   projekt   pt. Wzmocnienie pozycji marki Blue Paprica w wyniku zwiększenia skalidziałań na rynkach zagranicznych, dofinansowany w ramach: ProgramOperacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacjiw   przedsiębiorstwach,   Działanie   3.3   Wsparcie   promocji   orazinternacjonalizacji  innowacyjnych  przedsiębiorstw,   Poddziałanie   3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Beneficjent: Blue Paprica Sp. z o. o.

Wartość projektu: 493 300,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 419 305,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie skali działalności eksportowej firmy, wszczególności na rynkach perspektywicznych.


 

Gotowy do startu?

Po prostu skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie czas.

zmienia się na

Nowa nazwa, nowe logo i zupełnie nowa strona. Ale nasz świetny team zostaje z Wami. Jesteśmy gotowi do działania!

ZACZYNAJMY

Nasza nowa strona