Wszystkie Usługi

Systemy CMS, PIM, DAM oparte o Pimcore

Czym jest Pimcore?

Pimcore to platforma open-source, służąca do budowy:
 
 • zaawansowanych stron internetowych (CMS) klasy korporacyjnej, 

 • systemów zarządzania informacjami produktowymi (PIM), 

 • systemów zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM)

 • platform e-commerce.
   

Na bazie platformy Pimcore powstają bezpieczne, efektywne i łatwe w obsłudze systemy zarządzania informacjami produktowym. Zwłaszcza tam, gdzie potrzebne są następujące możliwości:

 

 • zaawansowany system ról i uprawnień w zarządzaniu danymi,

 • wersjonowanie i historia zmian informacji produktowych,

 • kontrola integralności i struktury danych produktowych,

 • szablony oraz profile danych dla zróżnicowanych kanałów i zastosowań,

 • operacje edycji masowej, aktualizacji, importu i eksportu danych,

 • dynamiczna logika pól, atrybutów i tagów produktowych.

 

Pimcore – kluczowe cechy

CMS klasy korporacyjnej

Serwisy i strony internetowe oparte platformie Pimcore są łatwe w zarządzaniu. Są także bezpieczne i szybkie. Zaawansowany system uprawnień pozwala na dostęp do określonych zasobów i podstron w kontrolowany sposób. 

Pimcore cieszy się zaufaniem wiodących, światowych marek, takich jak Audi, Peugeot, Nissan, Deutsche Bahn, T-Mobile, Intersport, Ikea, Carrefour, Suzuki, Gant.

Na platformie Pimcore powstają dla tych marek zaawansowane portale kontentowe, witryny informacyjne i marketingowe. Z wykorzystaniem  Pimcore tworzy się także konfiguratory i strony docelowe kampanii marketingowych.
 

Pimcore oferuje możliwości automatycznej personalizacji treści dla grup odbiorców. Jest to możliwe. na podstawie danych geograficznych, na bazie tożsamości konkretnego odwiedzającego lub  podstawie jego przynależności do określonego segmentu. Dane potrzebne do segmentacji odwiedzających mogą pochodzić także z systemów zewnętrznych. Personalizacja wyświetlanych treści działa w Pimcore natychmiast i w sposób kontekstowy. Oznacza to, że odbywa się ona także na podstawie wcześniejszych zachowań odwiedzającego stronę. Może to być na przykład dokonanie zakupu, obecność na danej stronie przez określony czas lub kliknięcie jej elementu.
 

Bezpieczeństwo techniczne i prawne

RODO - zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi kontroli dostępu do danych,  prawem do zmiany, usunięcia, ujawnienia i ich pobrania w jednolitej formie.

 

Systemy tworzone na platformie Pimcore są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Oznacza to zgodność z wymogami dotyczącymi kontroli dostępu do danych,  prawem do zmiany, usunięcia, ujawnienia i pobrania w jednolitej formie.

Strony i aplikacje zbudowane na platformie Pimcore zapewniają przedsiębiorstwom bezpieczeństwo techniczne. Jest tak dzięki regularnym aktualizacjom bezpieczeństwa i zgodności kodu aplikacji ze standardami PSRs. Pimcore wspiera wszystkie powszechne dla aplikacji PHP komponenty zewnętrzne stosowane do podnoszenia bezpieczeństwa systemów. Są to m. in.
 

 • ModSecurity

 • WAF safeguards

 • Cloud Flare

PIM – Product Information Management

Pimcore to czołowe, europejskie rozwiązanie z zakresie zaawansowanego zarządzania danymi produktowymi dla firm przemysłowych, produkcyjnych i  e-commerce. Pimcore umożliwia budowę systemów PIM zintegrowanych z platformami sprzedażowymi, witrynami informacyjnymi, katalogami online. 

Platformę Pimcorę stosuje się też to budowy systemów zintegrowanych z systemami wewnętrznymi firm, typu intranet, lub aplikacjami typu Microsoft Sharepoint. 

Systemy PIM oparte na platformie Pimcore wspierają rozwiązania e-commerce o dużej skali, gdzie koniecznie jest na przykład masowe zarządzanie informacjami produktowymi przez wielojęzyczne zespoły

DAM – Digital Assets Management

Platforma Pimcore pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM - Digital Assets Management). Systemy typu DAM służą do centralnego zarządzania i dystrybucji danymi medialnym każdego rodzaju (dokumenty, pliki graficzne, video etc.) Scentralizowane zarządzanie zasobami cyfrowymi na platformie Pimcore pozwala na kontrolę jakości i parametrów technicznych zasobów przeznaczonych do wybranych kanałów dystrybucji. Mogą być nimi na przykład:

 • druk,

 • sklepy internetowe,

 • witryny typu marketplace,

 • serwisy informacyjne,

 • nośniki reklamy typu outdoor,

 • digital signage.

 

Pimcore pozwala na tworzenie portali zasobów, np. na potrzeby działów produkcji, marketingu i sprzedaży. Dane medialne w portalach opartych o Pimcore są łatwe do porządkowania, wyszukiwania i gromadzenia w kolekcjach oraz katalogach. Pimcore umożliwia też ich łatwe i bezpieczne udostępnianie pracownikom i kontrahentom. Dane gromadzone na platformie Pimcore można organizować i wyszukiwać za pomocą metadanych, np. typu EXIF. 

 

Dane gromadzone na platformie Pimcore można edytować i organizować w transparentny i uporządkowany sposób, za pomocą konfigurowalnych schematów przepływu pracy. Pozwala to na przydzielenie pracownikom ról edycji, redakcji, kontroli i udostępniania zasobów. Ponieważ czynności edytorów są rejestrowane, wersjonowane i odwracalne, Pimcore umożliwia transparentne i bezpieczne zarządzanie pracą nad treściami cyfrowymi.

Typowe rozwiązania tworzona na platformie Pimcore to:

 • Serwisy dla firm i korporacji

 • Systemy zarządzania informacją produktową (PIM) dla firm produkcyjnych i handlowych

 • Systemy zarządzania zasobami cyfrowymi i dokumentami (DAM/MDM) 

 • Wielofunkcyjne serwisy łączące funkcje informacyjne (CMS) i katalogowe (PIM, DAM)

 • Systemy PIM przeznaczone zwłaszcza do integracji z platformami e-commerce i kanałami marketplace (eBay, Allegro, Rakuten, Ricardo, Amazon, Mirakl)

 • Systemy e-commerce, zwłaszcza o nietypowym modelu (np. rezerwacyjne, sprzedaży abonamentowej, lub obsługujące produkty i usługi o złożonej konfiguracji)


 

Kluczowe korzyści

Personalizacja doświadczenia użytkownika 

Wbudowane w Pimcore reguły personalizacji pozwalają na definiowanie profili demograficznych i behawioralnych osób odwiedzających a następnie na dostarczanie im spersonalizowanych treści. Natywna integracja z narzędziami analitycznymi Google (Google Analytics i Google Tag Manager) i Matomo pozwala na wizualizację danych z tych systemów wprost w panelu administracyjnym Pimcore. Możliwe jest tworzenie spersonalizowanych raportów analitycznych, m. in. dla działów marketingu i compliance.

Platforma open-source

Model biznesowy platformy Pimcore to open-source. Oznacza to że użytkowanie oprogramowania Pimcore nie niesie kosztów licencyjnych. Przychody Pimcore pochodzą z działalności doradczej i szkoleniowej a jej koszta ponoszą firmy wdrożeniowe, nie zaś klienci końcowi. Oznacza to że koszta wdrożenia i utrzymania oprogramowania typu-open source są niższe niż oprogramowania o zamkniętym kodzie.
Ponieważ istnieją liczne firmy wdrażające systemy na bazie oprogramowania Pimcore, właściciel systemu zbudowanego na platformie Pimcore może zdecydować o przeniesieniu prac utrzymaniowych nad swoim systemem do innego wykonawcy.


Skalowalne systemy dla biznesu

Platforma Pimcore pozwala na tworzenie skalowalnych aplikacji, których funkcjonalności można uruchamiać  w tempie dopasowanym do potrzeb firmy. Oznacza to że możliwy jest na przykład scenariusz, w którym w pierwszym etapie budujemy witrynę WWW wyposażoną w funkcję katalogu produktów i pobierania powiązanych z produktami dokumentów. Dzięki zintegrowaniu w platformie Pimcore funkcjonalności CMS, DAM i PIM, możliwe jest późniejsze wzbogacenie danych produktowych o informacje niezbędne do prowadzenia sprzedaży (takie jak ceny, statusy dostępności i stany magazynowe) i sprawne uruchomienie funkcjonalności e-commerce.
W obliczu rosnącego wolumenu sprzedaży i konieczności większej automatyzacji, następnymi krokami w rozwoju infrastruktury firmy może być integracja z systemami klasy WMS, ERP i CRM.
 


 

Dlaczego Pimcore w Blue Paprica?

Mamy status Pimcore Silver Partner.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu projektowemu, po weryfikacji jakości i zakresu wykonanych przez nas wdrożeń, uzyskaliśmy wyróżnienie oficjalnego partnera Pimcore.
Oznacza to, że nasze wdrożenia cechuje wzorcowa jakość techniczna i ścisłe dopasowanie do potrzeb biznesowych naszych klientów.

Mamy stały dostęp do map rozwoju platformy Pimcore, do jej dokumentacji i najnowszych materiałów szkoleniowych. Dzięki temu  oferujemy naszym klientom najnowsze rozwiązania w zakresie rozwiązań potrzeb biznesowych, architektury systemów i integracji.

Zróżnicowane doświadczenie
 

Realizujemy wdrożenia oparta na platformie Pimcore m. in. dla firm z branży szkoleniowej, transportowej, e-commerce, budowlanej,doradczej i wydawniczej. Trafnie dopasowujemy rozwiązania technologiczne do potrzeb i skali naszych klientów.
Ponieważ posiadamy nie tylko kompetencje techniczne, lecz dysponujemy także zespołem doświadczonych analityków i projektantów, podejmujemy się projektów end-to-end. Są to kompleksowe rozwiązania, obejmujące analizę biznesową, dokumentację projektu, jego wdrożenie, bieżący rozwój i utrzymanie.

Stałe wsparcie i rozwój

Stawiamy na długofalową współpracę z naszymi partnerami.. Dlatego także po uruchomieniu systemu angażujemy się w pracę nad jego rozwojem. W razie potrzeby zapewniamy obsługę i bezpieczeństwo systemów na zasadach SLA (Service level agreement). Wtedy, na ustalonych zasadach, gwarantujemy wobec tego reakcję na zgłoszenia serwisowe i usunięcie usterek.

Maciej Pałubicki
CEO

Dobre technologie.

Najczęściej korzystamy z poniższych rozwiązań.
Potrzebujesz czegoś innego? Zapytaj. Możemy być pomocni.

Gotowy do startu?

Po prostu skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie czas.