Projects ue
Wszystkie Usługi

Audyt User Experience

Audyt User Experience

  • Badamy kontekst rozwiązania: strategiczne cele klienta, specyfikę grupy docelowej i konkurencję.
  • Definiujemy ścieżkę użytkownika wykraczającą poza samo audytowane rozwiązanie.
  • Przeprowadzamy testy z użytkownikami.
  • Analizujemy dane statystyczne.
  • Wykrywamy istotne problemy w interfejsie użytkownika oraz proponujemy sposoby ich rozwiązania.

Gotowy do startu?

Po prostu skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie czas.

Kontakt